Synundersökning

Att boka en synundersökning är något vi rekommenderar att man gör med jämna mellanrum. Synfel är ofta något som kommer smygande och kan vara svårt att upptäcka på egen hand så med regelbundna synundersökningar

Boka en synundersökning

Att boka en synundersökning är något vi rekommenderar att man gör med jämna mellanrum. Synfel är ofta något som kommer smygande och kan vara svårt att upptäcka på egen hand så med regelbundna synundersökningar

Några viktiga skäl till att du bör boka en synundersökning med jämna mellanrum är

Identifiera synproblem i tid

Genom att utföra regelbundna synundersökningar kan eventuella synproblem upptäckas i ett tidigt skede. Det möjliggör snabb hantering och korrigering för att förhindra att synproblemen förvärras.

 

Utvärdera synskärpa

En synundersökning utvärderar din synskärpa och bestämmer om du behöver glasögon eller kontaktlinser för att korrigera exempelvis närsynthet, översynthet, astigmatism eller andra sorters synfel.

 

Upptäcka ögonsjukdomar i tid

Din optiker utför en ögonhälsokontroll i samband med synundersökningen. Detta inkluderar att övervaka ögontrycket och inspektera ögonbotten för att upptäcka tidiga tecken på ögonsjukdomar så som glaukom eller makuladegeneration.

Se över anpassad synkorrigering

Om du redan använder glasögon eller kontaktlinser är regelbundna synundersökningar viktiga för att säkerställa att din synkorrigering är uppdaterad och fortfarande passar dina behov.

 

Åldersrelaterade förändringar på synen

Med stigande ålder ökar risken för åldersrelaterade ögonsjukdomar. Regelbundna synundersökningar är avgörande för att övervaka och hantera eventuella förändringar i synen och ögonhälsan.

 

Förbättra livskvaliteten

En korrekt synkorrigering kan betydligt förbättra din livskvalitet. En bra syn är viktig för dagliga aktiviteter som körning, läsning och arbete.

Så här går en synundersökning
hos oss i Halmstad till

En synundersökning är en process då vi som optiker utvärderar olika aspekter av din syn och ögonhälsa. Här är en översikt över hur en typisk synundersökning i Halmstad kan gå till

 

Innan synundersökningen

Optikern börjar med att samla information om din medicinska historia, eventuella tidigare ögonproblem och nuvarande symtom. Om du redan använder glasögon eller kontaktlinser, är det viktigt att informera optikern om detta.

 

Synundersökningen

Du kommer att bli ombedd att läsa olika rader av bokstäver eller symboler på en skärm för att bedöma din synskärpa på olika avstånd. Detta hjälper optikern att bestämma om du behöver korrigering och i så fall vilken styrka. Vid behov genomförs ett refraktionstest för att mäta ditt synfel mer exakt. Detta kan inkludera användning av en phoropter, en maskin med olika linser som används för att identifiera den mest korrekta synkorrigeringen.

Mätning av ögontrycket kan utföras vid behov. Denna process kan variera och använda olika tekniker, inklusive ”luftpuffsmetoden” eller direktkontaktmetoden. Optikern kan även testa ditt färgseende genom att använda färgplattor eller andra metoder. Detta är särskilt relevant för att identifiera eventuella färgsynavvikelser.

Optikern kommer att undersöka ögonbotten med hjälp av ett oftalmoskop för att kontrollera för tecken på ögonsjukdomar eller andra hälsoproblem.

Efter syndundersökningen

Baserat på resultaten av undersökningen kommer optikern att diskutera nästa steg med dig och ge råd om eventuell synkorrigering, ögonhälsa eller andra relevanta åtgärder. Om det är nödvändigt med synkorrigering kan optikern hjälpa dig att välja lämpliga glasögon eller kontaktlinser baserat på ditt recept och personliga preferenser. Vi har flera olika bågar att välja mellan och han se till så du hittar en båge som passar din ansiktsform och preferenser.

Bor du i Halmstad och vill göra en synundersökning är välkommen att kontakta oss på Optik Lindgrens. Antingen via mail och telefon, eller om du hellre vill boka din synundersökning i Halmstad vi vårt bokningssystem.